Blog Prawniczy NMB Posts

Przy rozwodzie małżonków bądź rozstaniu partnerów, rodzice mają na uwadze dobro wspólnych dzieci i niejednokrotnie deklarują współdziałanie w ustaleniu kontaktów z dziećmi, sprawowania opieki i podejmowania decyzji co do ich przyszłości. Takie ustalenia mogą…

Prawo rodzinne

Jako rodzice myślimy o  zabezpieczeniu przyszłości dzieci, lecz nie zawsze jesteśmy świadomi, jak wiele zależy od tego, jaką formę prawną wybierzemy, by zadysponować swoim majątkiem. Tymczasem ma to szczególne znaczenie,…

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

TEST1 Prawa autorskie podlegają ochronie przede wszystkim na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w jakiejkolwiek postaci,…

Prawo własności intelektualnej

Eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego Zasady wykonywania eksmisji określa ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks postępowania cywilnego. W wyroku eksmisyjnym sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego…

Prawo

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że spadek to zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe, które mogą przejść na potencjalnych spadkobierców. Należy mieć na uwadze, że spadek to nie tylko aktywa…

Prawo spadkowe

Na gruncie prawa rodzinnego istnieje domniemanie prawne – tzw. domniemanie ojcostwa, zgodnie z którym uznaje się, że dziecko pochodzi od danego mężczyzny, jeśli mają miejsce wskazane w ustawie okoliczności. Domniemanie…

Prawo rodzinne

Zdecydowana większość par decyduje się na wspólność majątkową, ponieważ w odbiorze społecznym rozdzielność majątkowa oznacza często brak zaufania pomiędzy małżonkami. Nic bardziej mylnego. Często decyzja o rozdzielności majątkowej, prawniczo zwanej intercyzą,…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Odpowiedzialność cywilna obejmuje dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza z nich to odpowiedzialność kontaktowa, która powstaje pomiędzy stronami umowy w wyniku jej niewykonania lub nienależytego wykonania np. wykonania po terminie. Druga z nich to odpowiedzialność deliktowa, w…

Bez kategorii