Tag: <span>Podstawa prawna do eksmisji</span>

EKSMISJA

pozew o eksmisjęWypowiedziałeś umowę najmu bądź dzierżawy, a nieruchomość w dalszym ciągu nie została Tobie wydana? Przeczytaj, w jaki sposób możesz dochodzić ochrony swoich praw, jak i kiedy składać pozew o eksmisję.

PODSTAWA EKSMISJI

art. 222 § 1 ustawy Kodeksu cywilnego

Podstawą żądania eksmisji jest przepis art. 222 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na jego podstawie właściciel jest uprawniony do żądania od osoby, która włada jego rzeczą, żeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Windykacja