Tag: <span>Własność intelektualna</span>

TEST1 Prawa autorskie podlegają ochronie przede wszystkim na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w jakiejkolwiek postaci,…

Prawo własności intelektualnej