Blog Prawniczy Kancelarii Prawnej NMB Posts

Zdecydowana większość par decyduje się na wspólność majątkową, ponieważ w odbiorze społecznym rozdzielność majątkowa oznacza często brak zaufania pomiędzy małżonkami. Nic bardziej mylnego. Często decyzja o rozdzielności majątkowej, prawniczo zwanej intercyzą,…

Read More Rozdzielność majątkowa a długi męża

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Odpowiedzialność cywilna obejmuje dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza z nich to odpowiedzialność kontaktowa, która powstaje pomiędzy stronami umowy w wyniku jej niewykonania lub nienależytego wykonania np. wykonania po terminie. Druga z nich to odpowiedzialność deliktowa, w…

Read More Odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje

Bez kategorii

Od daty zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, obowiązuje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Może się jednak zdarzyć, że w trakcie trwania małżeństwa, pojawią się różnego rodzaju okoliczności, które spowodują, że małżonkowie…

Read More Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Bez kategorii Prawo rodzinne

Prawo upadłościowe

UPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU, czyli jak skutecznie uchronić zadłużoną firmę przed likwidacją Problemy finansowe polegające na nieregulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych, mogą skutkować nie tylko koniecznością likwidacji firmy, ale także…

Read More UPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU

Prawo upadłościowe

Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postępowanie upadłościowe najczęściej oznacza zakończenie jej bytu prawnego. Należy mieć na uwadze, że z ogłoszeniem upadłości spółki z o.o., w określonych przypadkach, mogą wiązać się…

Read More Upadłość spółki z o.o.

Prawo upadłościowe

Zarówno duże korporacje zatrudniające tysiące pracowników, jak i jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą borykać się z problemami finansowymi. Zobowiązania powstają najczęściej w wyniku zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy takich jak: brak płatności przez…

Read More JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ FIRMY?

Prawo upadłościowe

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z olbrzymim ryzykiem, ponieważ jest to zawsze obarczone ryzykiem niepowodzenia, a nawet i ogłoszenia upadłości. Rozważny przedsiębiorca powinien być świadomy tego, jakie kroki prawne należy…

Read More OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prawo upadłościowe

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY – FAKTY I LICZBY Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w okresie od stycznia do września 2014 roku miały miejsce 59.270 wypadki…

Read More Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowania