Blog Prawniczy NMB Posts

Od daty zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy, obowiązuje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Może się jednak zdarzyć, że w trakcie trwania małżeństwa, pojawią się różnego rodzaju okoliczności, które spowodują, że małżonkowie…

Bez kategorii Prawo rodzinne

Prawo upadłościowe

UPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU, czyli jak skutecznie uchronić zadłużoną firmę przed likwidacją Problemy finansowe polegające na nieregulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych, mogą skutkować nie tylko koniecznością likwidacji firmy, ale także…

Prawo upadłościowe

Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postępowanie upadłościowe najczęściej oznacza zakończenie jej bytu prawnego. Należy mieć na uwadze, że z ogłoszeniem upadłości spółki z o.o., w określonych przypadkach, mogą wiązać się…

Prawo upadłościowe

Zarówno duże korporacje zatrudniające tysiące pracowników, jak i jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą borykać się z problemami finansowymi. Zobowiązania powstają najczęściej w wyniku zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy takich jak: brak płatności przez…

Prawo upadłościowe

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z olbrzymim ryzykiem, ponieważ jest to zawsze obarczone ryzykiem niepowodzenia, a nawet i ogłoszenia upadłości. Rozważny przedsiębiorca powinien być świadomy tego, jakie kroki prawne należy…

Prawo upadłościowe

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY – FAKTY I LICZBY Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w okresie od stycznia do września 2014 roku miały miejsce 59.270 wypadki…

Odszkodowania

EKSMISJA

pozew o eksmisjęWypowiedziałeś umowę najmu bądź dzierżawy, a nieruchomość w dalszym ciągu nie została Tobie wydana? Przeczytaj, w jaki sposób możesz dochodzić ochrony swoich praw, jak i kiedy składać pozew o eksmisję.

PODSTAWA EKSMISJI

art. 222 § 1 ustawy Kodeksu cywilnego

Podstawą żądania eksmisji jest przepis art. 222 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na jego podstawie właściciel jest uprawniony do żądania od osoby, która włada jego rzeczą, żeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Windykacja

pozew o ustalenie ojcostwa_wzórUSTALENIE OJCOSTWA

(wzór pozwu na końcu artykułu)
Wydawać by się mogło, że kwestia macierzyństwa i ojcostwa nie powinna budzić wątpliwości. Niestety rzeczywistość bywa inna. Jeśli i Ty masz problem w tej kwestii, zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

1. Ogólnie o zagadnieniu.

Prawo rodzinne

Jesteś właścicielem lokalu, który zajmowany jest bez tytułu prawnego? Przeczytaj, w jaki sposób możesz dochodzić ochrony swoich praw i czy możesz uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z twojego lokalu. Zgodnie…

Odszkodowania