Kategoria: <span>Prawo pracy</span>

mobbing w miejscu pracyMobbing w miejscu pracy – Obecnie w Polsce dużo mówi się na temat wymagań rynku pracy stawianych pracownikom. Niekiedy zapomina się, że stosunek pracy rodzi także obowiązki po stronie pracodawcy. Obowiązki te, wbrew pozorom, nie ograniczają się jedynie do zorganizowania pracownikowi stanowiska pracy oraz regularnej i terminowej wypłaty wynagrodzenia.

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Dla każdego, kto spędza znaczną część swojego dnia w miejscu pracy, panująca w pracy atmosfera i stosunki z kolegami oraz pracodawcą stają się integralną i ważną częścią życia. Jednocześnie każdy człowiek ma prawo do życia godnego i wolnego od przemocy, choćby miałaby to być „tylko” często bagatelizowana przemoc psychiczna, czyli właśnie mobbing.

Prawo pracy

Prawo pracy

Upadłość firmy a zaległe wynagrodzenie Upadłość pracodawcy wiąże się nieodłącznie z jego niewypłacalnością, czyli brakiem możliwości regulowania przez przedsiębiorcę bieżących zobowiązań. Niewypłacalność pracodawcy dotyka zwykle także jego pracowników. W przypadku…

Prawo pracy Prawo upadłościowe

Prawo pracy

Prawo pracy