Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS

Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego. ZUS nie ma racji – czyli odwołanie od decyzji ZUS, w których odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiegozarzucono pozorność umowy o pracę.

Według oficjalnych danych w Polsce w 2013 roku urodziło się tylko 369 600 dzieci. Eksperci biją na alarm – Polskie społeczeństwo się starzeje, liczba urodzeń jest zdecydowanie mniejsza od liczby zgonów. Zarówno społeczeństwo, jak i politycy dostrzegają potrzebę zmian. Od lat mówi się, że Polska jest krajem prorodzinnym. Tysiące matek ma niestety wątpliwą przyjemność przekonać się, że tak jest jedynie w teorii.

/ZUS odmówił wypłaty zasiłku…/

W rzeczywistości można odnieść wrażenie, że ZUS traktuje macierzyństwo jako próbę wyłudzenia pieniędzy od państwa. Co mają zrobić młode kobiety, które dopiero wchodzą na rynek pracy? Nie zawsze przecież można wszystko zaplanować. Czasami dopiero co rozpoczęło się pracę czy też prowadzenie działalności gospodarczej i zaraz potem pojawia informacja o zajściu w ciążę. Co jeśli dodatkowo okazuje się, że ciąża jest zagrożona i trzeba iść na wcześniejsze zwolnienie chorobowe, a ZUS odmawia wypłaty zasiłku zarówno chorobowego jak i następnie macierzyńskiego? Jeśli interesuje Cię odpowiedź na to pytanie koniecznie przeczytaj ten artykuł.

PRZYKŁAD

Anna D. w czerwcu 2014r. ukończyła studia na uczelni wyższej. Od razu po studiach podjęła pracę w firmie X. Po 2 miesiącach pracy okazało się, że jest w 3 miesiącu ciąży. Pracowała jeszcze przez miesiąc, ale potem ze względu na zagrożenie ciąży musiała iść na zwolnienie chorobowe. ZUS wszczął postępowanie kontrolne. Wezwał Annę D. do odpowiedzi na pytania na temat zatrudnienia. Anna D. odpowiedziała w swoim przekonaniu wyczerpująco, jednak ZUS zarzucił jej, że umowa o pracę została zawarta jedynie dla pozoru, a Anna D. miała na celu wyłudzenie zasiłku. W konsekwencji ZUS wydał decyzję odmawiającą wypłacenia zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

W TEORII

Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego nie jest powiązane z koniecznością przebycia jakiegokolwiek okresu wyczekiwania, który jest niezbędny w przypadku zasiłku chorobowego [jest to 30 dni w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia, 90 dni w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia (np. przy prowadzeniu działalności gospodarczej)]. Jedynym wymogiem narzucanym przez ustawę jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. W teorii oznacza to możliwość podjęcia przez kobietę aktywności zawodowej, dającej tytuł do ubezpieczenia chorobowego nawet na krótko przed porodem jedynie w celu nabycia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

/Co można zrobić w sytuacji odmowy wypłaty zasiłku?/

Należy odwołać się do sądu od decyzji ZUS. Odwołanie musi nastąpić w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się pisemnie w placówce ZUS, która wydała decyzję bądź za pośrednictwem poczty. Odwołanie można złożyć również ustnie do protokołu sporządzonego przez odpowiedni oddział ZUS. Odwołanie sporządzić i wnieść może także profesjonalny pełnomocnik. Po wniesieniu odwołania ZUS ma 30 dni na ewentualne uwzględnienie odwołania. Jeśli jednak w ciągu tych 30 dni ZUS nie uwzględni odwołania (choćby jedynie w części) sprawa jest przekazywana do właściwego sądu.

/O czym trzeba pamiętać składając odwołanie od decyzji ZUS?/

Po pierwsze, trzeba pamiętać o dotrzymaniu terminów, ponieważ sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Te przyczyny należy wtedy wykazać w odwołaniu.

Po drugie, odwołując się od decyzji ZUS warto zgromadzić wszelkie dokumenty i dowody poświadczające faktyczne wykonywanie pracy – w zależności rodzaju pracy będą to różnego typu dowody. Podobnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej – warto zgromadzić wszelkie dowody faktycznych działań podjętych w celu „rozkręcenia” działalności. Tym samym, trzeba skupić się na wykazaniu, że umowa o pracę czy też działalność gospodarcza nie została podpisana/założona jedynie dla pozoru.

Po trzecie, trzeba pamiętać, że odpowiednio i wyczerpująco napisane pismo na etapie postępowania kontrolnego może zaoszczędzić trudów postępowania odwoławczego. Już na tym etapie, warto przedstawić solidne dowody poświadczające faktyczne wykonywanie obowiązków pracowniczych/ prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarówno na etapie kontrolnym ZUS, jak i przy odwołaniu od decyzji ZUS odmawiającej wypłaty zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego, warto zwrócić się do profesjonalnego podmiotu prawnego, który pomoże w selekcji istotnych informacji i dokumentów, oceni ich doniosłość i znaczenie, a także w sposób profesjonalny opracuje wyjaśnienie oraz odwołanie od decyzji ZUS dotyczącej odmowy wypłaty zasiłku macierzyńskiego.