Przedawnienie odszkodowania w aspekcie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę

PRZEDAWNIENIE ODSZKODOWANIA – CO JEŚLI NIE WIADOMO KTO JEST WINIEN SZKODZIE?przedawnienie odszkodowania

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego, która w obrocie prawnym ma bardzo doniosły charakter.  Istota przedawnienia polega na tym, że po upływie terminu, określonego w ustawie, ten przeciwko komu kieruje się roszczenie może uchylić się od jego spełnienia. W takiej sytuacji odzyskiwanie odszkodowań staje się utrudnione. Nie jest to jednoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania. Po upływie oznaczonego w ustawie terminu, roszczenie nie wygasa, a jedynie jego realizacja będzie miała charakter dobrowolny dla zobowiązanego, gdy podniesie przed sądem zarzut przedawnienia. Sąd cywilny nie uwzględnia z urzędu zarzutu przedawnienia, dlatego ważne jest, aby sprawdzić termin przedawnienia w swojej sprawie i samemu zgłosić to przed sądem.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 4421§1 k.c.). Chwila ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ od powzięcia tej wiadomości liczony jest termin przedawnienia odszkodowania.

Przykładowo, 1 marca 2014r. Firma Hydrauliczna X wykonała wymianę rury sanitarnej, a 1 kwietnia 2014r. powstała szkoda w postaci wybrzuszenia na ścianach mieszkania i pęknięcia płytek w miejscu, gdzie dokonywano wymiany. Istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wymianą rury, która spowodowała szkodę, ujawnioną dopiero po miesiącu. W tej sytuacji nie ma wątpliwości co do szkody i osoby obowiązanej. Termin trzyletni będzie biegł od 1 kwietnia 2014r. Oznacza to, że do 2 kwietnia 2017r. należy wnieść pozew. Po upływie tej daty nastąpi przedawnienie odszkodowania i Firma Hydrauliczna X, która jest odpowiedzialna za szkodę, będzie mogła w sądzie podnieść zarzut przedawnienia. W sytuacji gdy Firma Hydrauliczna X skorzysta z tego uprawnienia, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania, ponieważ Sąd będzie musiał pozew oddalić. Oczywiście, jeżeli Firma Hydrauliczna X nie podniesie zarzutu przedawnienia, Sąd wyda wyrok zasądzający odszkodowanie.

Nie jest koniecznym, aby poszkodowany miał wiadomość w tym samym momencie o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli o osobie odpowiedzialnej dowie się później, niż o samej szkodzie, wówczas termin przedawnienia rozpocznie bieg w późniejszej dacie.

Przykładowo, w maju 2014r. z mieszkania Kowalskich, pod ich nieobecność ukradziono sprzęt komputerowy. W momencie ujawnienia się szkody, na drugi dzień po przyjeździe do domu Państwa Kowalskich nie jest oczywiste, kto ją spowodował. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy nie pozwala ustalić, kto jest sprawcą przestępstwa. Po 5 latach trwającego w tej sprawie dochodzenia, sprawca zostaje ustalony i prawomocnie skazany. W tej sytuacji, 3 letni termin przedawnienia będzie biegł od tego dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o osobie sprawcy (skazanym).

//Pamiętać jednak trzeba, że…//

Termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Oznacza to, że jeżeli minie 10 lat i 1 dzień od dnia powstania szkody i nadal nie wiadomo, kto jest sprawcą, wówczas następuje trwałe przedawnienie odszkodowania.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 14 =

CommentLuv badge