Blog Prawniczy Kancelarii Prawnej NMB Posts

mobbing w miejscu pracyMobbing w miejscu pracy – Obecnie w Polsce dużo mówi się na temat wymagań rynku pracy stawianych pracownikom. Niekiedy zapomina się, że stosunek pracy rodzi także obowiązki po stronie pracodawcy. Obowiązki te, wbrew pozorom, nie ograniczają się jedynie do zorganizowania pracownikowi stanowiska pracy oraz regularnej i terminowej wypłaty wynagrodzenia.

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Dla każdego, kto spędza znaczną część swojego dnia w miejscu pracy, panująca w pracy atmosfera i stosunki z kolegami oraz pracodawcą stają się integralną i ważną częścią życia. Jednocześnie każdy człowiek ma prawo do życia godnego i wolnego od przemocy, choćby miałaby to być „tylko” często bagatelizowana przemoc psychiczna, czyli właśnie mobbing.

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo spadkowe

Upadłość firmy a zaległe wynagrodzenie Upadłość pracodawcy wiąże się nieodłącznie z jego niewypłacalnością, czyli brakiem możliwości regulowania przez przedsiębiorcę bieżących zobowiązań. Niewypłacalność pracodawcy dotyka zwykle także jego pracowników. W przypadku…

Prawo pracy Prawo upadłościowe

Prawo pracy

Stan faktyczny: między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sytuacja między małżonkami jest bezsporna, tj. małżonkowie żądają, aby sąd rozwiązał małżeństwo…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

JAK OCHRONIĆ LOGO TWOJEJ FIRMY? czyli rzecz o ochronie praw własności intelektualnej. Masz pomysł na biznes, zakładasz firmę, rejestrujesz ją, wprowadzasz na rynek… i tu pojawia się problem – co…

Prawo własności intelektualnej

Prawo rodzinne

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o kosztach jego utrzymania. Na…

Prawo rodzinne