Ochrona praw własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnejJAK OCHRONIĆ LOGO TWOJEJ FIRMY?
czyli rzecz o ochronie praw własności intelektualnej.

Masz pomysł na biznes, zakładasz firmę, rejestrujesz ją, wprowadzasz na rynek… i tu pojawia się problem – co zrobić, żeby Twoja firma odróżniała się od innych, jak ją wypromować? Pierwsza myśl to stworzyć charakterystyczne logo, coś z czym można będzie kojarzyć kreowaną markę. Albo inaczej – funkcjonujesz już na rynku, Twoja firma cieszy się dobrą renomą – co zrobić, żeby inni tego nie wykorzystali? Jak ochronić  swoją własność intelektualną?
Oczywiście, z pomocą przychodzi ustawodawca i prawo własności przemysłowej. Jeżeli chcesz ochronić logo swojej firmy koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.
1. Podstawowe pojęcia, czyli co to jest własność intelektualna, logotyp, znak towarowy oraz patent?
Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną człowieka w czterech głównych dziedzinach: artystyczną, literacką, naukową i przemysłową.

Własność intelektualna dzieli się na dwie podstawowe kategorie:

  • prawa autorskie (utwory) i prawa pokrewne;
  • własność przemysłową (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych).

Czym więc jest logotyp i jak to wiąże się z własnością intelektualną?
Logotyp to rodzaj grafiki, interpretacja nazwy produktu bądź firmy itd., która pozwala na jej jednoznaczną identyfikację. Chyba każdy z nas kojarzy czerwony napis Coca Cola czy też żółte (a właściwie złote) „M” na czerwonym tle marki McDonald’s. To są właśnie logotypy tych firm i na pewno, każda z nich zadbała o odpowiednią ochronę charakterystycznych dla siebie znaków, ponieważ one również tworzą daną markę i jej renomę.

CIEKAWOSTKA:
W mieście Sedona, w stanie Arizona w USA charakterystyczne łuki układające się w literę „M” przy restauracji McDonald’s są w kolorze turkusowym, ponieważ lokalne władze uznały, że kolor żółty zaburza naturalne piękno kolorystki pustynnych terenów okolicy.

Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Urząd Patentowy wydaje dokument, który potocznie jest zwany patentem, a jest potwierdzeniem praw (ograniczonych w czasie) do wyłącznego korzystania z wynalazku (patenty wydaje się na wynalazki o określonych cechach, muszą one być: rozwiązaniem technicznym, nowe, na określonym poziomie wynalazczym i nadawać się do przemysłowego stosowania). Na znaki towarowe nie wydaje się patentów, ale podlegają one procedurze rejestracji.

2. Jak uzyskać ochronę dla znaku towarowego i jaki jest jej zakres?
Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Aby uzyskać takie prawo należy zarejestrować znak w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas procedury trzeba między innymi dostarczyć zdjęcie znaku oraz jego bardzo dokładny opis. Urząd Patentowy po przeanalizowaniu zgłoszenia w ramach określonej przepisami procedury, wydaje decyzję o udzieleniu ochronnego.
Prawo ochronne pozwala na wyłączne używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać ochronę znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej należy zarejestrować znak w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Szerszą ochronę co do zasięgu terytorialnego można uzyskać rejestrując znak w poszczególnych urzędach regionalnych.

WAŻNE!
Ochrona prawna znaku towarowego rozpoczyna się z dniem wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże, istotna jest także data zgłoszenia wniosku, bowiem w sytuacji, gdy jest złożonych kilka wniosków o rejestrację znaków podobnych do siebie, pierwszeństwo przysługuje wnioskom wcześniejszym.
Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie jest dokonane z dniem wpłynięcia do Urzędu wniosku), jednakże ochrona może zostać przedłużona na wniosek o kolejne okresy dziesięcioletnie.

PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ!
Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje tylko pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochronny i stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.
Dodatkowo, nie wszystkie znaki będą się kwalifikowały do udzielenia ochrony. Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego m.in. co do znaku podobnego. Tak więc, jeśli ktoś próbowałby uzyskać prawo ochronne dla np. „adidosa” z 4 paskami Urząd wydałby decyzję odmawiającą ochrony.

//Niniejszy artykuł jest przedmiotem praw autorskich. Nie kopiuj go bez zgody autora.//

//Jeżeli masz dalsze pytania czy wątpliwości w tej kwestii, bądź potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji znaku, skontaktuj się z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi prawne.//

//Kancelaria zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem wniosków o udzielenie prawa ochronnego dla znaku towarowego, wraz z załącznikami, do Urzędu Patentowego.//